CURRICULUM VITAE

 

1.         Family name: Soósné Dr. Faragó

2.         First name(s): Magdolna

3.         Date of birth: 06. 02. 1945.

4.         Nationality:

5.         Civil status:

6.         Address: 1082. Budapest, Baross u. 59. II. 7.

7.         Telephone number: 06 70 366-6783; OM: 473-7121

8.         Fax number: OM: 269-5626

9.         E-Mail address: magdolna.farago@om.hu

10.     Education: Secondary/Higher Education <add tables, if necessary>

 

School/Institution

 

ELTE

ELTE

ELTE

ELTE

MTA

Date:       from (month/year):

                  to (month/year):

1963-68

1970-74

1977

1983

1987

Degree(s) or Diploma(s) obtained:

magyar-pedagógia szakos tanár

pszichológus

bölcsészdoktor

pedagógiából

pedagógiai

szakpszichológus

kandidátus

neveléstudomány

 

7.         Language skills:  (Mark 1 to 5 for competence, 1 - excellent, 5 – very weak)

 

Language

Reading

Speaking

Writing

német

3

2

3

angol

4

4

4

orosz

5

5

5

 

8.         Membership of professional bodies: Magyar Pedagógiai Társaság Felsőoktatási Szakosztály, Magyar Pszichológiai Társaság Tanácsadási Szakosztály, MTA Pedagógiai Bizottság Pedagógusképzési Albizottság, Tanárképzők Szövetsége, Felsőoktatási Tanácsadók Egyesülete

9.         Other skills:  <e.g.  experience > iskolai konfliktuskezelési moderátor, közoktatási szakértő pedagógustovábbképzési területen, mentálhigiéniés szakértő

 

10.     Present position: nyugdíjas, az OM Felsőoktatási Főosztályán félállásos megbízással főtanácsos, a tanárképzés referense

11.     Years within the organisation: -

12.     Key qualifications:  <relevant to the programme> tanárképzés, gyógypedagógusképzés, testkulturális képzés, szakoktatóképzés képesítési követeléményeit kidolgozó bizottságok szervezése-titkárolása; tanszékvezető egyetemi docensi tapasztalat a BKÁE-n, a közgazdász-tanárképzés megszervezésében

13.     Key competencies/skills: <relevant to the programme> 20 éves kutatói tapasztalat a felsőoktatás területén, 15 éves minisztériumi munkatapasztalat a Felsőoktatási Főosztályon a pedagógusképzés és -továbbképzés területén, 15 éves felsőoktatási oktatói tapasztalat a pedagógusképzés különböző területein

14.     Specific international experience: <relevant to the programme>

 

Country

Date: from (month/year) to (month/year)

-

 

 

 

15. Professional/Work Experience Record Relevant to the programme: <add tables, if

necessary>

Korábbi foglalkozások, munkahelyek:

- tanszéki könyvtáros: ELTE-BTK, Pedagógia Tanszék, majd Központi Olvasó (1968-1969)

- tudományos kutató (tud. munkatárs, majd főmunkatárs):

        - Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont (1969-1980)

        - Oktatáskutató Intézet (FPK jogutód intézménye: 1980-1988),

- tanácsos, majd főtanácsos: MKM Pedagógusképzési, majd Felsőoktatási Főosztály (1988-tól mindmáig),

- felsőoktatási oktató (1988-től megbízási szerződéssel, félállásban, címzetes főiskolai tanári beosztásban több pedagógusképző főiskolán, 1998-tól a 2001-től kezdődő nyugdíjazásomig tanszékvezető egyetemi docens a BKÁE-en).

- megbízási szerződéssel félállásban szakértői munka: OM Felsőoktatási Főosztály: 1988-tól

 

Date:  from           to

1968-88

1988-1998

1998-2000

1988-tól

Location

Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont és Oktatáskutató Intézet

Oktatási Minisztérium

Felsőoktatási Főosztály

Budapesti Közgazdaság-tudományi

Egyetem

Pedagógia

Tanszék

Oktatási Minisztérium

Felsőoktatási Főosztály

Company

 

 

 

 

Position

tudományos főmunkatárs

főtanácsos

tanszékvezető

egyetemi docens

nyugdíjasként

mb. főtanácsos

Description

 

hallgatók szakmai szocializációja

pedagógus-képzés és

-továbbképzés

közgazdász-

tanárképzés

tanárképzés

 

16. Other recent activities or personal/professional information relevant to this programme e.g. Voluntary/charitable work: (Not more than 6 lines) Magyar Felsőoktatás Pedagógusképzési rovatának szerkesztője, pedagógusképzési és -továbbképzési kutatások és bizottsági szakértések, OM  és EüM  Mentálhigiénés-Egészségfejlesztési Bizottságának tagja

17. Publications:        Total No: 65-70

<the list of no more than 10 key publications relevant to the programme should follow>

1.        Beilleszkedés és szakmai szocializáció a felsőoktatásban Tankönyvkiadó, Bp. l986. 252 p.

2.        Tanárképzésünk megújítása (Tanulmánykötet) (Szerk. és bevezetővel ellátta a szerző)

     Felsóoktatási Koordinációs Iroda, Bp., 1993. 224 p.

3.     A felsőoktatási és felsőfokú képzési rendszer kapcsolódása a hazai oktatási és szakképzési rendszerhez

     Magyar Felsőoktatás, 1995. 10. sz. 18-22. p.; Emberi erőforrás-menedzsment, 1995. 5-6. sz. 26-35. p.

4.        A tanárképzés jövője és a minőségfejlesztés lehetőségei Új Pedagógiai Szemle, 1996. július-augusztus. 39-51. p.

5.        A felsőoktatás rendszere Magyarországon (szócikk) in: Pedagógiai Lexikon, Keraban Kiadó, 1997. I. kötet 477-482.

6.        Javaslatok a tanárképzési rendszer továbbfejlesztésére (kiemelten a tanári képesítés követelményeiről szóló 111/1997. Korm. rendelet módosítására) Pedagógusképzés 2000/1-2. 164-189. p.

7.        A felnőttoktatási, a szakképzési és a pályaorientációs képzési tartalom a felsőfokú szakemberképzésben (kiemelten a pedagógusképzés és –továbbképzés területén) Emberi erőforrás-menedzsment 2000/6. 5-22. p.

8.      Pedagógus pálya, pedagógusképzés  - oktatáspolitikai megközelítésben. Emberi erőforrás-menedzsment 2002/1-2. 8-48.

9.      „Pedagógusok továbbképzése a felsőoktatási intézményekben (különös tekintettel a kínálat-kereslet alakulására a közoktatási szükségletek és a jogszabályi lehetőségek függvényében)” c. OM-MTA pályázati kutatás, 2002. április, (Kézirat) OM Közoktatási h. Államtitkárság. 85 p.

10.    Pedagógusképzés-politika - összefüggésben a magyarországi oktatáspolitikai tendenciákkal (OM Háttértanulmány az EU tanári látogatóbizottsága számára). Kézirat, 2003. OM Felsőoktatási, ill. Nemzetközi h. Államtitkárság, 23 p.

                                                                                                           

Date: Budapest 2004. okt. 10..…………Signature: Soósné dr. Faragó Magdolna