MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAEC+GFP, Nyomonkövethetőségi és HACCP Rendszerek kidolgozása

 

 

FARAGÓ  BARNABÁS

 

MINŐSÉGTANUSÍTÓ, FELÜLVIZSGÁLÓ

 

5000 SZOLNOK,  KAÁN  KÁROLY  U. 28

 

Tel:06-56 / 429-026,  06-20 / 596-35-68

 

 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK - MINŐSÉGPIRAMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TQM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I S O

9001:2000 és 14001:1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUREPGAP

Szabványkövetelmény Rendszer (2003.IX.hó)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACCP

90/2003.FVM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYOMONKÖVETÉS

25/2004.FVM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAEC

156/2004.FVM

GFP

156/2004.FVM

GMP

 

GAP

 

GHP

 

 

Mezőgazdasági minőségbiztosítási rendszerek:

·         GAEC:           Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot biztosítása

·         GFP:   Helyes Gazdálkodási Gyakorlat

·         NYOMONKÖVETÉS: Dokumentáltság-visszahívhatóság

·         HACCP: -Élelmiszerhigiénia- Veszélyelemzés és Kritikus Szabályozási Pontok Rendszere

·        EUREPGAP, I S O: Auditálásra való felkészítés

 

 

A 156/2004.(X.27.)FVM rendelete értelmében a mezőgazdasági támogatások igénybevételnek előfeltételeként szükséges a GAEC. és a GFP. Pályázati-és hitelkérelmek elbírálásakor előny a minőségbiztosítási rendszerek működtetése. A minőségbiztosítási rendszerek kialakításánál cél; hogy ez a Partnereinket a lehető legkisebb mértékben terhelje. A dokumentációs rendszer ne legyen bonyolult, és bürokratikus. A dokumentáció legyen alkalmas annak bizonyítására, hogy az előállított termék élelmiszer biztonsága megfelelő.

A működtető személyzet számára legyen világos és egyszerű, a naplózás naponta dolgozónként ne haladja meg az 1-2 percet!

 

 

 

 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN

 

Az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” biztosításának előírásai, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételinek meghatározásáról szóló földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 156/2004. FVM rendelete írja elő mindkét minőségbiztosítási rendszer alkalmazását. Mindkét minőségbiztosítási rendszer bizonyítja, hogy a gazdálkodó elkötelezett:

§         A fogyasztónak az élelmiszer minőségébe és biztonságába vetett bizalmának a fenntartásában

§         A környezetet terhelő káros hatások minimalizálásában, a környezet és a vadvilág védelmében

Az utóbbi évek élelmiszer alapanyagokkal kapcsolatos botrányai ráirányították a figyelmet, és egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az élelmiszerbiztonságra is.

Az igényesebb fogyasztók vásárlásaik során azt az élelmiszert részesítik előnyben, melynek előállítási körülménye ellenőrzött, biztonságos, és higiénikus. A higiéniai megfelelősség biztosítása a termelési vertikum egészére (a szántóföldtől az asztalig) kidolgozott HACCP rendszerek alkalmazásával történik. A hazai felvásárlók, és feldolgozó üzemek a fogyasztói igényeknek megfelelve egyre többen megkövetelik beszállítóiktól, a mezőgazdasági termelőktől a HACCP, vagy egyéb pl.: Nyomonkövethetőségi rendszerek alkalmazását.

Célunk: a mezőgazdasági vállalkozások számára kidolgozni, bevezetni, tanácsadással és oktatással segíteni a komplex minőségbiztosítási rendszer megvalósítását, mely a fentebb felsorolt valamennyi követelményrendszer előírásait magába foglalja.

 

 

A HACCP rendszer kidolgozása és működtetése során kötelező az ún. 7 alapelv betartása, melyet a vonatkozó rendeletek is megkövetelnek.

 

1.      Veszélyek azonosítása: A mezőgazdasági munka folyamata során felléphető veszélyek azonosítására, és a veszély kockázatának értékelésére. (pl. vegyszer maradvány a termékben)

2.      Kritikus szabályozási pontok (CCP) azonosítása: a gazdálkodás azon pontjai, melyek szabályozásával az azonosított veszélyek kiküszöbölhetőek, vagy elfogadható szintre csökkenthetőek.(pl. szakszerű növényvédelem, szakszerű állategészségügyi kezelések)

3.      Kritikus határértékek megállapítása: minden azonosított kritikus pontnál szükséges kritikus határértéket megállapítani (pl. a vegyszerek, gyógyszerek használatánál mivel, mikor, mennyit?), melynek mértékét el kell érni, de nem lehet túllépni!

4.      A CCP-k szabályozását felügyelő rendszer felállítása: A felügyelet körébe tartozik a megfigyelések és mérések sorozatának a megtervezése (pl. a kimérés, hígítás, adagolás, várakozási idők betartása)

5.      Helyesbítő tevékenységek: Meg kell határozni azt a helyesbítő tevékenységet, melyet akkor kell alkalmazni, ha a felügyelet jelzi, hogy a kritikus pont nincs szabályozás alatt.(pl. megismételt kezelés rövidebb élelmezés egészségügyi várakozás idejű szerrel)

6.      Teljes kördokumentációs rendszer kidolgozása:(nyilvántartások, feljegyzések, naplók)

7.      HACCP rendszer igazolására szolgáló eljárások meghatározása: értékelési eljárás meghatározása, hogy a rendszer hatékonyan működik-e. (utóellenőrzés, felülvizsgálat)